p39.2

9800€ de 25000€

9800€ de 25000€

Política de privacitat

Diari El Tribú, S.L. respecta el seu dret a la privacitat i compleix amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, incloent la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la seva normativa de desenvolupament i qualsevol altra norma que pugui modificar-la, complementar-la o substituir-la en el futur, així com el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE ( “Reglament General de Protecció de dades”), aplicable a partir del 25 de maig de 2018, així com qualsevol altra norma que pugui desenvolupar-lo o complementar-lo en un futur.

 

Responsable del tractament

Diari El Tribú, S.L. és el responsable del tractament de les dades de caràcter personal que es tractin per mitjà d’aquesta pàgina web.

 

Recollida i obtenció de dades personals

Diari El Tribú, S.L. recull i tracta les dades personals que vostè voluntàriament ens proporciona a través de la seva interacció amb el nostre lloc web, en concret:

Únicament estarà obligat a proporcionar les dades personals que siguin necessàries per tal que Diari El Tribú, S.L. pugui prestar-li els serveis o posar a la seva disposició les funcionalitats del lloc web que vostè hagi sol·licitat.

Vostè garanteix i respon, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals proporcionades i es compromet a mantenir-les degudament actualitzades.

 

Quines dades personals són tractades?

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

 

Amb qui compartim les seves dades personals?

Diari El Tribú, S.L. no ven ni lloga les seves dades personals a tercers i només les comunicarà a persones o entitats si obtenim el seu consentiment previ o en compliment o de conformitat amb la legislació aplicable quan aquest consentiment no sigui necessari per a una transferència específica.

Compartirem o donarem accés a tercers a les seves dades personals quan fer-ho sigui necessari per aconseguir un dels objectius que es descriuen a continuació i de conformitat amb la legislació vigent:

 

Quant de temps conservem les seves dades personals?

Diari El Tribú, S.L. conservarà les seves dades personals durant el temps necessari per complir amb les finalitats per a les quals van ser recollides, sempre que no exerciti el seu dret de supressió o de revocar el seu consentiment.

 

Quins són els seus drets respecte al tractament de les seves dades personals?

Podrà exercir els seus drets enviant-nos una comunicació a eltribu@eltribu.cat, acompanyant un document acreditatiu de la seva identitat i proporcionant els detalls necessaris per processar la sol·licitud.